PREVENCE

Vážení rodiče,

tento týden máme ve znamení preventivních programů pod vedením Poradny pro primární prevenci.

 

V úterý 23. 4. 2019 je pro žáky II. stupně připravená preventivní beseda „DROGY V DOSPÍVÁNÍ“. 

Charakteristika tématu: podrobné informace o legálních i nelegálních drogách, platný právní řád ČR v drogové problematice, postoje k užívání drog.

Cíl: změna postojů žáků a studentů k užívání drog, snížení prodrogového chování.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní techniky a hry, zážitková pedagogika.

 

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 je pro žáky 8. – 9. ročníku připravená preventivní beseda „BEZPEČNÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ“. 

Charakteristika tématu: základní znalosti o lidské sexualitě a sexuálním chováním, etický rozměr lidské sexuality, právní řád ČR v sexuální problematice.

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečnému a věkově přiměřenému sexuálnímu chování.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika.