RIZIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

V úterý 4. 6. 2019 je pro žáky 5. a 6. ročníku a také pro žáky 8. a 9. ročníku připravená preventivní beseda – RIZIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE pod vedením Poradny pro primární prevenci z Ostravy.