Výuka od 4.1.2021

Od pondělí 4. ledna je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy základní školy.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách a kolektivy jednotlivých tříd se neslučují.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Při zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzděláváncí činnost ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Provoz školní družiny
je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy.

3. – 9. třída
povinné vzdělávání bude probíhat distančním způsobem.

Stravování
zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. Ostatní žáci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu o stravování se obracejte na jídelnu Scolarest.

 

Děkujeme za pochopení.