Otevření školy 30. 11. 2020

Vážení
žáci, 
vážení rodiče,

od pondělí 30. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. ročníku a žáků 6.- 8. třídy v režimu tzv. rotační výuky (celé třídy se budou střídat po týdnech).

 

Informace k
výuce:

1. stupeň – prezenční výuka dle rozvrhu

Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu.
Tělesná výchova bude nahrazena jiným předmětem nebo aktivitou.

 

2. stupeň

9. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu.

6. – 8. ročníky – rotační distanční a prezenční výuka
(střídání celých tříd po týdnech).

Tělesné výchovy budou nahrazeny jiným předmětem nebo
aktivitou.

 

V týdnu od 30. 11. 2020:

  •  prezenční výuka – 6. ročník + 8. ročník
  •  distanční výuka – 7. ročník

 

V týdnu od 07. 12. 2020

  • distanční výuka – 6. ročník + 8. ročník
  • prezenční výuka – 7. ročník

Pro žáky je prezenční i distanční výuka povinná. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují a neprolínají. Odpolední vyučování budeme třídám vzdělávaným prezenčně, v rozvrhu posunovat tak, aby nevznikaly volné hodiny.

Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po
celou dobu pobytu ve škole, včetně školní družiny. Je zakázán zpěv a sportovní
činnosti při vzdělávání, včetně plavání.

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je
umožněn provoz školní družiny. Školní družina ranní i odpolední bude v provozu
pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

Veškeré kroužky
a mimoškolní akce se do odvolání nebudou konat.

Strava
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze
žáci v prezenční výuce. Ostatní žáci si mohou stravu vyzvednout v době
od 11:30 do 13:00.
V případě dotazů se obracejte na jídelnu Scolarest.
tel: 556 758 682
mail: ZR.6840@scolarest.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte
kdykoliv obrátit.


Mgr. Zdeněk Plaček