Pasování na čtenáře

Oznamujeme vám všem,

že nám nastal slavný den.

Každý díky slabikáři

je dnes pilným čtenářem.

Milí prvňáčci,

přijďte v doprovodu rodičů oslavit své čtenářské umění a nechat se pasovat na čtenáře.

Sejdeme se ve čtvrtek 3. 6. 2021 v 16 hodin se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou na Stodolní.

Nezapomeňte respirátor nebo roušku.

Těšíme se na vás.

Jitka Buchlovská, knihovnice, Dagmar Červenková, třídní učitelka