Recitační soutěž

V úterý 21.2.2023 se konalo školní kolo recitační soutěže.

Soutěž proběhla ve třech kategoriích:

  1. věková kategorie žáci 1. – 2.třídy
  2. věková kategorie žáci 3. – 5.třídy
  3. věková kategorie žáci 6. – 9.třídy

Hodnotila se:

  • Přirozenost projevu
  • Umělecká hodnota textu
  • Schopnost interpretace textu
  • Celková úroveň a kultura projevu

Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže, rozdání diplomů a cen a pochvala a poděkování všem zúčastněným.

1677220989197