Zápis do 1. třídy 2023/2024

Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. třídy proběhne dne 4. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 hod. v prostorech ZŠ Bartošovice. 

Upozorňujeme zákonné zástupce, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31. srpna 2023.

Jak provést zápis:

  1. Otevřete tento odkaz. https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbart/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40655#
  2. Vyplňte formulář.
  3. Odešlete formulář.
  4. Na e-mail Vám přijde potvrzení a další informace.
  5. Stáhněte si žádost do Vašeho PC.
  6. Zkontrolujte, opravte, popřípadě doplňte chybějící údaje. (jedná se o aktivní PDF formulář, můžete psát přímo do něj.)
  7. Vyplňte datum, žádost podepíší oba zákonní zástupci.
  8. Žádost vezměte sebou k zápisu.

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:
1. Na vstupních dveřích do budovy Základní školy Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
2. Na webových stránkách školy www.zsbartosovice.cz

V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo najdete na žádosti o zápisu… vpravo nahoře.

Kritéria pro přijetí:
1. spádovost podle bydliště
2. loňské zapsané odklady
3. žáci, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí zápisu Mgr. Dagmar Červenkovou
email: dagmar.cervenkova@zsbartosovice.cz

Mgr. Zdeněk Plaček, ředitel ZŠ Bartošovice