Vánoční koncerty

Tradičně již naše škola připravuje v prosinci vánoční koncerty žáků a učitelů. Letos už od října pilně  75 dětí nacvičovalo koledy a vánoční písně, které potěší posluchače na duši a vytvoří tu pravou vánoční náladu.

V úterý 12. prosince se kostel sv. Petra a Pavla v Bartošovicích téměř celý zaplnil rodiči, prarodiči a dalšími posluchači a v 17 hodin jsme začali prozpěvovat. V úvodu přivítal diváky Petr Mahďák, který popřál všem klidné a pokojné svátky a na klavír zahrála žákyně 9. třídy známé Alleluja. První tóny písně, Už jsou tu Vánoce, nás všechny úplně ztišily a uvedly v očekávání. Pak následoval blok tradičních koled, které děti s chutí a elánem předvedly v celé jejich kráse. V kostele bylo opravdu sváteční ticho a tóny písní mohly naplno vyznít. V druhé části koncertu uvedl sbor populárnější písničky z dílny známých zpěváků a autorů. V závěru si s dětmi mohli všichni posluchači zazpívat společně koledu, Narodil se Kristus Pán a jako přídavek zazněla krásná píseň  Spirituál kvintetu Bim bam. Zasloužený potlesk byl odměnou nejen žákům – zpěvákům, ale také Martině Goldové, Janě Černínové, Ivetě Bárové, Radku Goldovi, kteří si dali tu práci a celý koncert připravili a realizovali. Posluchači odcházeli nadšení a vánočně naladěni.