Taneční premiéra

Teprve pár měsíců spolu tančí děvčata základní školy v tanečním kroužku a zkoušejí si první taneční kroky v lidovém, country a moderním tanci pod vedením Jitky Buchlovské. Scházejí se jednou týdně na hodinu a věnují se různým formám tance a pohybových her. Po tanečnicích nastupují do tělocvičny také dívky – mažoretky, které se učí tanečním krokům společně s hůlkou v ruce. Obě taneční skupiny se poprvé předvedly na Sportovním plese v sobotu 20. ledna ve třech krátkých vystoupeních. Mladší dívky nastoupily v modrotiskových sukýnkách a zatancovaly tři lidové tanečky v párech. Osm starších děvčat se obléklo do riflí, košil a klobouky na hlavě avizovaly, že půjde o country tance. Na závěr vystoupily dívky v krásných zlatočervených dresech s lodičkami na hlavách a pod pažemi si nesly hůlky, s nimiž dokážou obratně točit. Všechna vystoupení se návštěvníkům plesu i doprovodu dětí líbila, i když by ještě potřebovala určitě trochu dopilovat. Tréma také sehrála nemalou roli, ale všechna děvčata se moc snažila a dočkala se za své vystoupení i sladké odměny od pořadatelů plesu. Určitě i toto veřejné vystoupení bude pro dívky motivací pro další práci.